Zrozumieć raka
Chemioterapia nowotworów
Pytania do Twojego lekarza
Skutki uboczne chemioterapii
Pozostale metody leczenia nowotworów
Pożyteczne informacje w Internecie
Zarządzanie informacjami o leczeniu
Źródła wiedzy w Internecie
Słowniczek pojęć
Nota prawna
Leczenie chirurgiczne

Prawdopodobnie u większości pacjentów, u których wykryto nowotwór była lub będzie wykonywana biopsja. Jednak nie u każdego chorego stosuje się leczenie chirurgiczne.
W niektórych przypadkach najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując chemioterapię lub radioterapię (lub obie te metody równolegle). Czasami, nowotwór może być zbyt duży lub zbyt trudny do usunięcia metodami operacyjnymi.

Biopsja jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w celach diagnostycznych.

W trakcie biopsji pobiera się wycinek, który następnie będzie oceniany przez histopatologa.

Współczesne techniki chirurgiczne, często wspomagane przez wysoko zaawansowane narzędzia chirurgiczne i inne urządzenia, są coraz mniej inwazyjne, obarczone mniejszym ryzykiem powikłań, bezpieczniejsze. Pewne z nich mogą być wykonywane nawet w warunkach ambulatoryjnych.

Inne rodzaje procedur chirurgicznych są wykonywane u osób, u których nowotwór zdiagnozowano. Leczenie chirurgiczne nie jest pozbawione ryzyka i niepożądanych skutków ubocznych. Możesz się dowiedzieć więcej o procedurach chirurgicznych i związanych z nimi ryzykiem.

Innym rodzajem leczenia przeciwnowotworowego jest chemioterapia.

Procedury chirurgiczne i towarzyszące im ryzyko.

Operacja chirurgiczna może być wykonana dla osiągnięcia różnych celów np. profilaktycznego, radykalnego lub rekonstrukcyjnego.

Operacjom chirurgicznym zawsze towarzyszy ryzyko. Zależy ono od rodzaju interwencji chirurgicznej jaka ma być wykonana, rozległości i stopnia zaawansowania nowotworu, a także doświadczenia zespołu operującego.

Upraszczając możemy powiedzieć, że im większe i rozleglejsze operacje, tym większe ryzyko powikłań.

Jeżeli będziesz leczony operacyjnie Twój lekarz powinien poinformować Cię zarówno o korzyściach z wykonania operacji, jak i  o ryzyku takiego zabiegu i możliwych powikłaniach.

Czy zasięgnąć innej porady?

Jeżeli zaproponowano Ci terapię operacyjną możesz zapytać wybranego lekarza o doświadczenie jaki ma jego zespół / szpital w wykonywaniu tego rodzaju operacji.
W zadaniu takiego pytania nie ma niczego niestosownego. W końcu chodzi o Twoje zdrowie.