Zrozumieć raka
Chemioterapia nowotworów
Pytania do Twojego lekarza
Skutki uboczne chemioterapii
Pozostale metody leczenia nowotworów
Pożyteczne informacje w Internecie
Zarządzanie informacjami o leczeniu
Źródła wiedzy w Internecie
Słowniczek pojęć
Nota prawna
Zrozumieć raka

W organizmie każdego człowieka zgodnie funkcjonuje około 30 bilionów prawidłowych komórek według ściśle ustalonego programu. Program określa, która z komórek danej tkanki będzie nadal się mnożyć, a która ma pełnić ważne dla organizmu funkcje. Natomiast komórki nowotworowe rządzą się zupełnie odmiennymi regułami. Komórki nowotworowe funkcjonują sobie, jak chcą. Ignorują systemy kontrolne rozmnażania i realizują swój własny program odtwarzania. Mają przy tym bardzo zdradziecką właściwość – są zdolne do przemieszczania się na pobliskie tkanki i tworzenia guzów w odległych miejscach organizmu. Guzy złożone z takich złośliwych komórek stają się w miarę upływu czasu coraz agresywniejsze, niszcząc zdrowe tkanki i narządy, prowadząc do ich śmierci.
Nowotwór może występować w prawie każdej komórce. Do czasu nie robi nic złego. Proces destrukcyjny zaczyna się od uszkodzonego DNA, które kontroluje wszystkie funkcje komórki, również to, kiedy ma się podzielić i kiedy umrzeć. Kiedy DNA jest uszkodzone, komórki nie mogą mnożyć się wystarczająco szybko, albo „przeżyć” zdrowych komórek. Zazwyczaj system immunologiczny wykrywa chore komórki i niszczy je. Jednakże, jeśli ten normalny proces nie powiedzie się, może urosnąć guz.

Guz jest to masa lub zgrupowanie komórek. Guzy mogą być łagodne lub złośliwe.
  • Łagodne guzy nie powodują raka. Mogą rosnąć, ale nie zajmują otaczających je tkanek i nie przemieszczają się do innych obszarów ciała.
  • Guzy złośliwe powodują raka. Bardzo różnią się od normalnych, mogą zajmować otaczające tkanki. Ponadto mogą przemieszczać się daleko w stosunku do pierwotnego miejsca pobytu i rozwijać się w innych częściach ciała. To tzw. przerzuty.

Przyczyny nowotworu

Chociaż każdy pacjent i członek rodziny pragnie znać przyczyny choroby, naprawdę często trudno wytłumaczyć, dlaczego doszło do rozwinięcia choroby nowotworowej.
Istnieje coś takiego, jak substancje rakotwórcze, która mogą powodować raka, jednak wiele z nich jest jeszcze nie odkrytych. Nie wiemy, dlaczego niektórzy ludzie, którzy są narażeni na działanie tychże substancji chorują, podczas gdy inni nie.
Genetyka również odgrywa istotną rolę w indywidualnych procesach rozwoju raka. Na przykład dziedziczność jest ryzykownym czynnikiem, mogącym niekiedy powodować niektóre rodzaje raka piersi.
Tak więc może być jeden lub więcej możliwych przyczyn Twojego nowotworu.

Leczenie nowotworu

Ponieważ rak jest skomplikowaną chorobą, która przyjmuje różne formy, jest leczony na wiele sposobów. Terapia jest dopasowywana do specyficznych potrzeb osoby, która jest jej poddawana.
Terapie nowotworu różnią się od siebie w zależności od „stopnia zawansowania” czterech głównych czynników:
  • typu nowotworu;
  • stadium nowotworu;
  • Twojego zdrowia;
  • celu terapii.

Twój lekarz ustali stadium i rodzaj twojego nowotworu. Pytaj o wszystko, by zrozumieć swój stan i świadomie poddać się odpowiedniej terapii.

Celem terapii nowotworowej jest:
  • wyleczenie;
  • przedłużenie życia;
  • redukowanie niechcianych symptomów lub efektów nowotworu.

Twój lekarz może zalecić jedną lub więcej terapii, aby osiągnąć zamierzone cele. Powszechne jest poddawanie się paru metodom leczenia w tym samym czasie, albo w etapach, by ochronić się przed miejscowym nawrotem i nawrotem w całym organizmie. Może to być chemioterapia, operacja, radioterapia, terapia biologiczna, terapia hormonalna.
Chemioterapia jest jedną z najlepszych dróg, by pomóc Ci w Twojej terapii. Dowiedz się o terapii nowotworowej z radioterapią. Twój lekarz może ponadto przedyskutować połączenie twojej chemioterapii z innymi terapiami.

Powody do bycia optymistą

Gdy już minie początkowy szok, jaki wywołuje wiadomość o tym, że masz nowotwór zaczyna się dla Ciebie podróż, która ma na celu jego pokonanie. Masz wiele powodów do bycia optymistą. Nauka i medycyna dokonała i nadal dokonuje olbrzymich postępów w leczeniu raka i sprawiania, iż terapia jest bardziej znośna zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie. Chemioterapia jest jednym z najbardziej znaczących postępów w historii medycyny. Milionom ludzi pomogła wygrać z rakiem i w pełni delektować się życiem. Oczywiście chemioterapia nie jest pozbawiona efektów ubocznych i ryzyka.
Dowiedz się, jak najefektywniej radzić sobie z efektami ubocznym chemioterapii.

Nikt nie jest w stanie powiedzieć, że posiadanie nowotworu czy poddawanie się chemioterapii należy do normalnych doświadczeń, ale radzenie sobie z terapią, włączając w to potencjalne efekty uboczne, pomoże Ci dopilnować, aby Twoje życie pozostało normalne, jak tylko to możliwe.
Zapamiętaj! Nie jesteś sam. Walka z rakiem jest działaniem zespołowym, w którym uczestniczy rodzina, przyjaciele i specjaliści opiekujący się Twoim zdrowiem.

Stadium i klasyfikacja raka

Następnym ważnym krokiem, po zdiagnozowaniu nowotworu, jest określenie jego stadium. Chodzi o określenie, jak bardzo rak się rozprzestrzenił, by lekarze mogli ustalić opcje terapii. Różne stadia raka mogą być różnie traktowane. Ważne jest, abyś wiedział, że niektóre nowotwory nie są klasyfikowane według stadium choroby. Porozmawiaj z lekarzem o Twoim przypadku. I pamiętaj, aby zachowywać wszystkie wyniki diagnoz w swoich dokumentach.

TNM

Jest wiele systemów, by określić stadium choroby, jednak TNM jest najbardziej rozpowszechnioną miarą rozmiaru rozprzestrzenienia się raka.
„T” odnosi się do rozmiaru guza.
„N” odnosi się do ilości grup tkanek w ciele odpowiedzialnych za formowanie się białych krwinek zawierających komórki nowotworowe.
„M” odnosi się do przerzutów.

Generalnie, im niższe stadium , tym lepsze prognozy.

Stadium 0 – przednowotwór.
Stadium 1 – mały nowotwór znaleziony tylko w organie, w którym się pojawił.
Stadium 2 – większy nowotwór w początkowej fazie rozwoju.
Stadium 3 – większy nowotwór w zaawansowanej fazie.
Stadium 4 – nowotwór w innych organach, czyli z przerzutami.

Klasyfikacja agresywności raka

Ta klasyfikacja jest systemem, który określa agresywność komórek rakowych. Gdy lekarz ogląda pod mikroskopem komórki rakowe, porównuje je ze zdrowymi. Im więcej komórek różni się od normalnych, tym wyższa klasyfikacja.

GX – poza klasyfikacją.
G1 – dobrze rozróżnialne; komórki rakowe wyglądają dosyć normalnie.
G2 – średnio rozróżnialne; komórki są mniej normalne w porównaniu z innymi, ale
wciąż mają trochę rozpoznawalnych struktur.
G3 – słabo rozróżnialne; komórki mają schemat (wzór) bardzo różniący się w 
porównaniu z normalnymi komórkami.
G4 – nierozróżnialne; komórki mają kompletnie nierozpoznawalny wzór.